Elektrisk pump, Z-klassen

Genom att minska antalet rörliga delar, förbättra flödesdynamiken och minska friktionen kan pumparna i Z-klassen klara jobbet under längre tid, förbruka mindre energi och ha lägre servicekostnader.


Z-klassens pumpelement - hjärtat i det
hydrauliska systemetHögeffektiv design ger högre flöden, reducerad värmegenerering och lägre effektförbrukning. Det innebär snabbare verktygshastighet och längre driftstid - vilket leder till högre produktivitet och lägre driftskostnader.
Kraftiga lager förlänger pumpens livslängd genom att minska friktionen, ytbelastningen och påfrestningen på lagren.
Oljebad i pumpens inre förlänger pumpens livslängd genom att minska värmen, förbättra smörjningen och minska slitaget.
Självdrivande pump med högflöde i 1:a steget ökar pumpens prestanda genom att överladda kolvpumpen i det 2:a steget - förbättrar oljeflödet i både varmt och kallt väder.
Balanserade roterande komponenter minskar vibrationer vilket ger en smidigare pumpdrift - minskar slitaget, friktionen
och ljudnivån.
Utbytbara kolvbackventiler ökar driftstiden för primära pumpkomponenter.
Ergonomisk och beständig lågspänningsfjärrkontroll med
tätade omkopplare för 15 Volts drift.

Större bild

För komplett information se Katalog ovan.

Klicka på artikelnumret för att skapa din förfrågan, eller ring 023 - 104 00

Artikel-

nummer

Utflödeshastighet
(l/min)

Tillgängliga
behållar
storlekar

liter

Pumpenhet

 

Motorstorlek

kW

Justerings
intervall
för
avlastnings
ventil

Bar

Ljudnivå

dB

Lågt tryck Högt tryck
7bar 50bar 350bar 700bar
EP-ZU4 11,5 8,8 1,2 1 4-8-10-20-40 - 1,25 - 85-90
EP-ZE3 0,59 0,59 0,57 0,55 4-8-10-20-40 Enkelstegs 0,75    
EP-ZE3 6,15 5,26 0,57 0,55 4-8-10-20-40 Tvåstegs 70-700 75
EP-ZE4 0,87 0,87 0,84 0,82 4-8-10-20-40 Enkelstegs 1,12    
EP-ZE4 8,88 8,2 0,84 0,82 4-8-10-20-40 Tvåstegs 70-700 75
EP-ZE5 1,75 1,72 1,68 1,64 10-20-40 Enkelstegs 2,24    
EP-ZE5 11,61 11,27 1,68 1,64 10-20-40 Tvåstegs 70-700 75
EP-ZE6 3 2,94 2,86 2,73 10-20-40 Enkelstegs 5,6    
EP-ZE6 12,29 12,15 2,86 2,73 10-20-40 Tvåstegs 70-700 80


 

Tillbaka till Enerpac Hydraulik