Heli-Coil

Helicoil- ett komplett system
Helicoil Plus gänginsatser är sedan många år ett begrepp som står för tillförlitlighet och säkerhet när det gäller skruvförband i mjuka material. Helicoil plus är ett komplett system bestående av gängtappar, gängtolkar, gänginsatser och monteringsverktyg. Detta för att kunna garantera det slutgiltiga skruvförbandets funktion.

Starka skruvförband i alla material
Undersökningar visar att 90-95 % av samtliga skruvbrott sker i höjd med första gängvarvet. Helicoi Plus gänginsatser fördelar belastningen över flera gängvarv genom att kompensera för toleranser som förekommer mellan skruv- och muttergänga. Detta sänker lokala spännings-koncentrationer i godset och förbättrar utmattningshållfastheten. Helicoil kan även användas som slitfoder i skruvförband där montering/ demontering sker upprepade gånger.

Underkategorier Heli-Coil: