Kapskivor för stationära maskiner

Fördelar med kapning på stationära maskiner

 • Universell kapning för alla stålkvaliteter, gjutjärn,
      icke-järnmetallegeringar och speciallegeringar.
 • Släta ytor och blanka snitt vid kallkapning.
 • Korta kaptider, oberoende av materialkvalitet t ex. material-ø
      100 mm kallkapning ca. 7 s/snitt varmkapning ca. 4 s/snitt.
 • Problemfri kapning av stålkvaliteter som inte kan sågas och gasskäras.
 • Tack vare den kontinuerliga självskärpningen bibehålles konstant
      snittkvalitet under kapskivans hela livslängd tills den är helt förbrukad.
 • Möjlighet att i varmkapningslinor kapa valsade och smidda ämnen som
      redan svalnat.
 • Låg termisk belastning av kapat gods vid kallkapning.
 • Kostnadseffektiv kapmetod.
 • Väsentligt lägre gradbilding vid varmkapning än vid varmsågning.
 • Lägre ljudnivå än vid varmsågning, t ex varmkapning 85 – 95 dBA
      jämfört med varmsågning 105 – 110 dBA.
Större bild

För komplett information se Katalog ovan.

Klicka på artikelnumret för att skapa din förfrågan, eller ring 023 - 104 00
Tillbaka till Slipmaterial