Roterande filar

PFERD

 • Erbjuder ett omfattande program verktyg för spånavskiljning med
      enastående toppkvalitet.
 • Den höga kvaliteten och bredden på vårt program bidrar till, att Ni
      för varje användning fi nner den passande verktygslösningen och
      att Ni därmed kan lösa Er bearbetninguppgift optimalt och
      ekonomiskt.
 • Den mycket goda avverkningen över verktygets hela livslängd medför
      utmärkta arbetsresultat på kortaste tid.
 • Tillverkningstekniken för PFERD-verktyg är certifi erad enligt
 • EN ISO 9001.
Större bild

För komplett information se Katalog ovan.

Klicka på artikelnumret för att skapa din förfrågan, eller ring 023 - 104 00
Tillbaka till Slipmaterial