Slipstift

 • Alla PFERD slipstift är tillåtna för en maximal periferihastighet av 50
      m/s.
 • För olika skaftlängder och skaftdiametrar har de maximala varvtalen
      fastställts i DIN 69170, på basis av EN 12413. Dessa skall ovillkorligen
      beaktas, för att undvika skaftbrott.
 • Oberoende av skaftlängden måste skaftets fastspänningslängd (L3)
      uppgå till minst 10 mm.
 • I varje PFERD-förpackning slipstift medföljer varvtalsangivelserna för
      den fria skaftlängden (L0) för motsvarande slipstift.
 • Kontrollera att rundgångsnoggrannheten är perfekt och
      fastspsänningen korrekt.
Klicka på artikelnumret för att skapa din förfrågan, eller ring 023 - 104 00
Tillbaka till Slipmaterial