Skip to content

GDPR Policy

Aktiebolag

Ergocraft Maskin AB idkar handel med företag som kund. Jobbrelaterade kontaktuppgifter lagras kopplade till företag, befattning, namn, adress och organisationsnummer.

Handelsbolag och privatpersoner

Ergocraft Maskin AB idkar handel med handelsbolag som kund. Jobbrelaterade kontaktuppgifter lagras kopplade till företaget och kontaktuppgifter finns kvar i Ergocrafts register så länge affärsrelationen pågår.

Ergocraft Maskin AB idkar handel med privatpersoner. Den största delen av handeln sker via AGAs system. Vid handel med privatperson genom faktura eller kundkvitto registreras kontaktuppgifter med namn, adress och telefonnummer, ej personnummer.

Skydd av kontakt- och personuppgifter

Kontaktuppgifter skyddas genom att endast ett fåtal personer, anställda på företaget, har tillgång till systemet. Varje enskild person som hanterar och har tillgång till systemet har en personlig inloggning genom individuellt lösenord och hanteras enligt gällande regelverk så länge affärsrelationen pågår eller i 7 år enligt bokföringslagen.

Back To Top