Skip to content

Bakslagsspärrar SAFE-GUARD

0,00 kr

Beskrivning

SAFE-GUARD-5 har 5 säkerhetsfunktioner

  • Stänga gastillförseln vid genomgående bakslag
  • Stoppa och släcka genomgående bakslag
  • Förhindra bakströmning
  • Stänga gastillförseln vid överhettning (95°C)
  • Enkel och effektiv återställningsfunktion
  • SAFE-GUARD-5 är designad och tillverkad efter EN 730-1. Överenstämmer med standard bekräftat av BAM.

Den nya återställningsfunktionen gör att återställning av SAFE-GUARD-5 kan utföras utan att evakuera gas från den övriga svetsutrustningen. Funktionen gör bakslagspärren smidig att arbeta med och sparar mycket tid för svetsaren.

Godkänt bakslagsskydd skall används på varje regulator och uttagspost för bränngaser enligt SÄIFS 1998:7.

OBS! Bakslagsspärrens spärr- och skyddsfunktioner skall provas var 24:e månad enligt SÄIFS 1998:7. Detta bör utföras som externprovning hos auktoriserad verkstad.

 

Artikelnummer Gas Anslutning
Inlopp Utlopp
AGA-332143 Bränngaser/Propan 3/8″ LH 3/8″ LH
AGA-332142 Oxygen 3/8″ RH 3/8″ RH

Mer information

Artikelnummer

AGA-332143, AGA-332142

Back To Top