Skip to content

AC Hydraulik

AC Hydraulic A/S är ett familjeägt aktiebolag som ligger i Viborg, Danmark. Verksamheten grundades 1958 av smedmästare Anker Christensen (AC). Kort efter det att han startar hantverks- och reparationsverksamheten, fick Anker Christensen idén att utveckla en verkstads- och lastbilskran.

Man utvecklade snabbt ett brett sortiment av lyftutrustning, och med det utökade produktprogrammet var företaget även redo att sälja på exportmarknaderna. AC Hydraulic A/S är idag ett väl konsoliderat företag som exporterar mer än 80 % av sin produktion världen över.

Produkter

Domkrafter

Verkstadspressar

Back To Top