Skip to content

Endo Kogyo

I Japan har vår leverantör av tryckluftsdrivna telfrar sin produktion och produktutveckling. Med lång erfarenhet och gediget kunnande har Endo arbetat sig fram till en position bland de främsta i världen och det är med stolthet vi representerar dem i Sverige.

Produkter

Lyfttelfrar

Back To Top