Skip to content

Helicoil är originalet, sen mer än 60 år, när det gäller gänginsatser för förstärkning av svaga material och reparation av trasiga gängor. Det är ett standardiserat system bestående av gänginsatser, gängtolkar, gängtappar och monteringsverktyg. Gänginsatserna finns med eller utan medbringartapp samt i två utföranden; standard (gröna) och låsande (röda).

Helicoil används inom bil-, verkstads-, elektronik- och flygindustrin. Produkten används som gängförstärkning i motorblock, växellådor och avgassystem, som skruvlåsning i gruvfordon och skogsmaskiner och som korrosionsskydd i båtmotorer.

Back To Top