Skip to content

Tryck och flödeskontrollventiler, V-serien

0,00 kr

Lösningen till hydraulisk kontroll.

Beskrivning

  • Alla ventiler är klassificerade för ett arbetstryck på 700 bar.
  • Alla ventiler är försedda med NPTF-gängade portar för att förhindra läckage vid klassificerat tryck.
  • Alla ventiler är lackerade, behandlade eller pläterade för beständighet mot korrosion.
  • Viton®-packningar (hos V-66NV och V-152NV) för tillämpningar med höga temperaturer, nickelpläterade för maximal korrosionbeständighet.

 

Artikelnummer Beskrivning
Nålventiler
EP-V-82 V-82 För att styra cylinderhastigheten. Kan även användas som avstängningsventil för temporär lasthållning. 3/8″NPTF honport.
EP-V-182 V-182 Samma som V-82 med med 1/4″NPTF honport. Även lämplig för manometerdämpning (gäller även V-82).
EP-V-8F V-8F Samma som V-82 med med en mycket fin inställningskontroll av flödet. Rekommenderas inte att användas som avstängningsventil.
Dämpningsventil
EP-V-91 V-91 Inställvar för kontroll av oljeflödet från en manometer, förhindrar att visaren går tillbaka vid hastiga tryck eller lastreduktioner. Även lämplig som avstängningsventil för att skydda manometern under kontinuerlig användning. 1/2″NPFT han- och hongänga för användning med GA-1, GA-2 eller GA-3 manometeradaptrar.
Auto-dämpningsventil
(Auto Damper®)
EP-V-10 V-10 Avsedd för användning då manometertrycket måster övervakas under kontinuerligt arbete. Skapar ett flödesmotstånd som skyddar manometern vid plötsliga tryckpulsationer. 1/2″NPTF han- och hongänga för att passa ihop med GA-1, GA-2 eller GA-3 manometeradaptrar.
Backventil
EP-V-17 V-17 Robust konstruktion som står emot stötar och fungerar under lågt tryckfall. Mjuk stängning utan vibration. 3/8″NPTF honportar.
Pilotstyrd backventil
EP-V-42 V-42 Håller cylinderlasten och säkerställer fjärrstyrd öppning av ventilen. 3/8″NPTF honportar. Styrtrycksnivå 14% (6,5:1)
Manuellkontrollventil
EP-V-66 V-66 Används för tillämpningar som kräver lasthållning med enkel- och dubbelverkande cylindrar. Ventilen öppnas manuellt för att låta oljan gå tillbaka till tanken under cylinderns returrörelse.
EP-V66NV V-66NV med Viton-packningar, nickelpläterade.
EP-V66F V-66F Samma som V-66 med med fin inställning av flödet. V-66F är inte konstuerad för lasthållning.
Tryckbegränsningsventil
EP-V-152 V-152 Begränsar trycket som genereras av pumpen i systemet och på så sätt begränsas belastningen på övriga komponenter. Ventilen öppnas när det förinställda trycket erhålls. Vrid handtaget medsols för att öka tryckinställningen. Följade ingår; Sats med 0,9m returslang, +/- 3% återgångsdifferens, max. oljeflöde 30 l/min, inställningområde mellan 55-700 bar.
EP-V-152NV
Sekvensventil
EP-V-161 V-161 Används för att kontrollera trycket mellan två kretsar genom att blockera oljeflödet till en sekundär krets tills det inställda trycket nåtts. Trycket i den sekundära kretsen ökar sedan med den i förväg inställda tryckskillnaden hålls likväl konstant. Min. oljeflöde 12 l/min, maximalt arbetstryck 140 bar.

Mer information

Artikelnummer

EP-V-82, EP-V-182, EP-V-8F, EP-V-91, EP-V-10, EP-V-17, EP-V-42, EP-V-66, EP-V66NV, EP-V66F, EP-V-152, EP-V-152NV, EP-V-161

Back To Top