Skip to content

Elektrisk pump, Z-klassen

0,00 kr

Z-klassens pumpelement – hjärtat i det hydrauliska systemet

Beskrivning

  • Genom att minska antalet rörliga delar, förbättra flödesdynamiken och minska friktionen kan pumparna i Z-klassen klara jobbet under längre tid, förbruka mindre energi och ha lägre servicekostnader.
  • Högeffektiv design ger högre flöden, reducerad värmegenerering och lägre effektförbrukning. Det innebär snabbare verktygshastighet och längre driftstid – vilket leder till högre produktivitet och lägre driftskostnader.
  • Kraftiga lager förlänger pumpens livslängd genom att minska friktionen, ytbelastningen och påfrestningen på lagren.
  • Oljebad i pumpens inre förlänger pumpens livslängd genom att minska värmen, förbättra smörjningen och minska slitaget.
  • Självdrivande pump med högflöde i 1:a steget ökar pumpens prestanda genom att överladda kolvpumpen i det 2:a steget – förbättrar oljeflödet i både varmt och kallt väder.
  • Balanserade roterande komponenter minskar vibrationer vilket ger en smidigare pumpdrift – minskar slitaget, friktionen och ljudnivån.
  • Utbytbara kolvbackventiler ökar driftstiden för primära pumpkomponenter.
  • Ergonomisk och beständig lågspänningsfjärrkontroll med tätade omkopplare för 15 Volts drift.

Artikelnummer Utflödeshastighet
(l/min)
Tillgängliga
behållar
storlekar
(liter)
Motorstorlek
(kW)
Justerings
intervall
för
avlastnings
ventil
(Bar)
Ljudnivå
(dB)
Lågt tryck Högt tryck
7bar 50bar 350bar 700bar
EP-ZU4 11,5 8,8 1,2 1 4-40 1,25 85-90
EP-ZE3 0,59/6,15* 0,59/5,26* 0,57 0,55 4-40 0,75 70-700 75
EP-ZE4 0,87/8,88* 0,87/8,2* 0,84 0,82 4-40 1,12 70-700 75
EP-ZE5 1,75/11,61* 1,72/11,27* 1,68 1,64 10-40 2,24 70-700 75
EP-ZE6 3/12,29* 2,94/12,15* 2,86 2,73 10-40 5,6 70-700 80

*Tvåstegspumpar

Mer information

Artikelnummer

EP-ZU4, EP-ZE3, EP-ZE3, EP-ZE4, EP-ZE4, EP-ZE5, EP-ZE5, EP-ZE6, EP-ZE6

Back To Top